Tin tức nội bộ

Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Quảng Ninh duy trì và nâng cao chất lượng công tác đào tạo tại chỗ

27/11/2023 196 Lượt xem
Vì mục đích phát triển nguồn nhân lực tại chỗ, Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Quảng Ninh đã chú trọng công tác đào tạo, nhất là đào tạo nâng cao cho các công nhân lành nghề, qua đó không ngừng cải tiến phương pháp và áp dụng mạnh mẽ CNTT trong công việc. 

Ngày 27/11/2023, Giám đốc Nguyễn Văn Minh và các đ/c trong Ban Giám đốc đã trực tiếp bồi huấn cho toàn bộ công nhân của Đội thí nghiệm và sửa chữa phần mảng liên quan đến công tác thí nghiệm CBM. 

Trong năm 2023, kế hoạch thực hiện CBM của Công ty Điện lực Quảng Ninh cụ thể là: Trạm biến áp phân phối 889 trạm; cáp lực là 300 sợi; tủ RMU trung áp 145 tủ; máy cắt Recloser 53 máy; dao cắt phụ tải là 26 bộ (tổng là 1413 thiết bị - Đạt 103 %).


Hình ảnh tại buổi đào tạo

Qua buổi đào tạo này, các công nhân đã hiểu sâu hơn về thực hiện CBM lưới điện, qua đó sẽ giúp cho những người thực hiện thêm tự tin và thêm những kinh nghiệm quý giá trong thực hiện công tác thí nghiệm nói chung và thí nghiệm CBM nói riêng.

Việc chú trọng duy trì công tác đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ sẽ giúp đơn vị có một lực lượng lao động chất lượng, năng suất lao động được tăng lên, khi đó hiệu quả trong XSKD sẽ được cải thiện một cách rõ rệt.
Nguyễn Văn Hải - Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Quảng Ninh


Gọi điện thoại