Tin tức nội bộ

Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Thanh Hoá động viên CBCNV tham gia tổ xung kích đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối

10/06/2024 56 Lượt xem
Thực hiện chỉ đạo, phân công của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, các CBCNV của NPSC đang hăng hái tham gia hỗ trợ thi công dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối. Đây được coi là dự án trọng điểm cấp bách và phải hoàn thành trong tháng 6/2024 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhằm đảm bảo cung cấp điện cho miền Bắc.
 

Các CBCNV tham gia thực hiện dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối

Ngày 08/06/2024, Giám đốc và Công đoàn Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Thanh Hoá đã tới thăm hỏi, động viên đội xung kích của NPSC đang tham gia hỗ trợ cho dự án đường dây 500kV mạch 3 tại địa điểm thi công thuộc vị trí cột 33, xã Trực Hùng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định.
 

Động viên, thăm hỏi công nhân đang trực tiếp thi công tại hiện trường

Đây được coi là dự án đặc biệt quan trọng với ngành Điện Việt Nam, công đoàn và chuyên môn đã căn dặn người lao động phải đảm bảo an toàn, sức khoẻ, thực hiện đúng các quy định trong công tác để làm tốt nhiệm vụ, đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Thanh Hoá

Gọi điện thoại