Tin tức nội bộ

Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Thái Nguyên thực hiện thi công lọc dầu và thí nghiệm mẫu dầu trong khu liên hợp gang thép Nghi Sơn - Thanh Hoá

24/06/2024 80 Lượt xem
Để tăng doanh thu loại hình xây lắp hỗn hợp, phấn đấu hoàn thành kế hoạch Công ty giao năm 2024. Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Thái Nguyên đã tìm kiếm khách hàng và thực hiện hợp đồng về việc: lọc dầu và thí nghiệm mẫu dầu trong khu liên hợp gang thép Nghi Sơn - Thanh Hoá. 

 Do hoạt đồng dịch vụ xa địa bàn tỉnh trên 300km, nên việc khảo sát, lên phương án tổ chức thi công, bố trí thiết bị, phương tiện, nhân lực hợp lý, hiệu quả là yếu tố quan trọng để hoàn thành công việc. Ngay sau khi kí hợp đồng, đoàn công tác của Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Thái Nguyên do Giám đốc Xí nghiệp đã trực tiếp vào hiện trường để khảo sát hiện trường thi công, đồng thời đã tiến hành họp triển khai công việc, thành lập ban chỉ huy công trường, đội công tác, vận chuyển trang thiết bị, công cụ, dụng cụ thi công đến nhà máy để triển khai thi công.

Công việc lọc dầu cách điện của các cuộn kháng trong hệ thống điện nấu luyện thép của nhà máy thép Nghi Sơn phải thực hiện liên tục trong gần 24h theo lịch cắt điện trong các ngày 06/06/2024 và 18/06/2024. Để thực hiện đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu kỹ thuật, Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Thái Nguyên đã phân thành 2 nhóm công tác, mỗi nhóm chuẩn bị sẵn các công việc như vận chuyển thiết bị, đấu nối hệ thống ống nối máy lọc dầu... sau đó thực hiện lọc dầu lần lượt cho 22 máy dầu cuộn kháng sau khi nhà máy cắt điện.

Mặc dù điều kiện làm việc có nhiều khó khăn, cường độ làm việc liên tục nhưng với tinh thần quyết tâm cao dưới sự chỉ đạo sát sao của đồng chí Giám đốc Xí nghiệp, các hạng mục của gói thầu được hoàn thành về đích trước thời gian yêu cầu của hợp đồng đảm bảo tiến độ và được các bên liên quan nghiệm thu đạt yêu cầu. 

Dưới đây là một số hình ảnh Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Thái Nguyên triển khai công việc.
 

Giám đốc Đào Văn Hiệp khảo sát hiện trường thi công

 Công đoàn Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Thái Nguyên động viên Đội công tác

 
Nhóm công tác phổ biến an toàn trước khi làm việc

 
Công nhân thực hiện lọc dầu tại hiện trường

Phạm Anh Đức – Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Thái Nguyên

Gọi điện thoại