Tin tức nội bộ

Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Lai Châu đẩy nhanh tiến độ thí nghiệm định kỳ năm 2024

24/06/2024 63 Lượt xem
Thực hiện kế hoạch thí nghiệm định kỳ khách hàng chuyên dùng năm 2024 các thiết bị điện do Công ty Điện lực Lai Châu quản lý vận hành thuộc các huyện Mường Tè, Nậm Nhùn, Sìn Hồ, Than Uyên, Tân Uyên, TP Lai Châu, Phong Thổ với khối lượng 50 TBA. Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Lai Châu đã phối hợp tốt với Công ty Điện lực Lai Châu để phối hợp thực hiện ký kết hợp đồng thí nghiệm định kỳ các TBA thuộc tài sản của khách hàng, đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện đảm bảo thời gian mất điện của khách hàng nhằm nâng cao uy tính và hình ảnh của ngành điện đối với khách hàng.Công nhân đội Thí nghiệm đang thực hiện phổ biến an toàn trước khi thực hiện công việc

 Thí nghiệm định kỳ thiết bị đóng vai trò hết sức quan trọng trong công tác quản lý và vận hành hệ thống điện. Để đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn, góp phần nâng cao năng lực vận hành cho các thiết bị cũng như giảm thiểu nguy cơ sự cố. Tuy khối lượng thí nghiệm TBA khách hàng không lớn nhưng địa hình di chuyển đến các TBA ở các huyện khó khăn, vì vậy các nhóm công tác đã cố gắng khắc phục để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

 
  Đội công tác đang thực hiện công việc

Để hoàn thành được khối lượng công việc trên, Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Lai Châu đã có các biện pháp hợp lý bao gồm việc lập phương án TCTC&BPAT, đăng kí lịch làm việc hợp lý. Phối hợp chặt chẽ với các Công ty Điện lực tăng cường nhân lực, thiết bị, giải pháp kỹ thuật, giảm thiểu hủy, hoãn công việc cũng như an toàn vệ sinh lao động, Lao động với hiệu suất cao, chất lượng tốt, đảm bảo tiến độ uy tín với khách hàng và đặc biệt là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con người và thiết bị, phấn đấu hoàn thành sớm chỉ tiêu mà NPSC giao.

Nguyễn Quốc Dân – Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Lai Châu

Gọi điện thoại