Tin tức nội bộ

Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Bắc Ninh tổ chức đào tạo nội bộ định kỳ

10/07/2024 73 Lượt xem
Thực hiện kế hoạch đào tạo nội bộ định kỳ, ngày 09 tháng 7 năm 2024, Xí nghiệp Dịch vụ điện lực Bắc Ninh tổ chức đào tạo nội bộ công tác thử nghiệm Po, Pk cho các thử nghiệm viên của Xí nghiệp. 

Ông Nguyễn Văn Nam – Phó giám đốc Xí nghiệp chủ trì, cùng 9 thử nghiệm viên thuộc Đội Thí nghiệm điện. Với nội dung: Đào tạo sự thành thạo trong công tác thử nghiệm Po, Pk máy biến áp kết hợp xử lý tồn tại sai số của thiết bị thử nghiệm Po, Pk sau đợt thử nghiệm so sánh liên phòng do Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc triển khai đầu năm 2024. 

Trong lần đào tạo này, ngoài việc thành thạo, các thử nghiệm viên được thử nghiệm Po của các máy biến áp sự cố phục vụ phân loại máy biến áp theo chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc và cùng xử lý sai số của thiết bị thử nghiệm Po, Pk.

   


Một số hình ảnh trong buổi đào tạo nội bộ

Với tinh thần học hỏi nghiêm túc, các thử nghiệm viên đã hoàn thành tốt buổi đào tạo nội bộ. Thiết bị thử nghiệm Po, Pk đã được xử lý thành công, sai số được hiệu chuẩn đúng so với thiết bị mẫu, đảm bảo độ tin cậy khi sử dụng.

Quang Thành – Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Bắc Ninh

Gọi điện thoại