Tin tức nội bộ

Ban Giám Ban Giám đốc và BCH Công đoàn Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Tuyên Quang tổ chức thăm hỏi động viên CBCNV phối hợp tham gia dự án bảo dưỡng sửa chữa hệ thống điện nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn – Thanh Hóa.

24/06/2024 166 Lượt xem
Thực hiện văn bản số 1134/NPSC – TCHC ngày 16 tháng 6 năm 2024. V/v: Đăng ký danh sách hỗ trợ cho Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Thái Nguyên thực hiện thi công hợp đồng dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa hệ thống điện – Tại nhà máy lọc hoá Dầu Nghi Sơn.

Xác định đây là dự án phục vụ trọng điểm quốc gia về dầu khí, hôm nay ngày 22/06/2024, Ban lãnh đạo và BCH Công đoàn Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Tuyên Quang tổ chức gặp mặt động viên 02 CBCNV: Đinh Nhữ Anh và Lê Đức Sơn thực hiện nhiệm vụ tham gia dự án bảo dưỡng sửa chữa hệ thống điện, Nhà máy Lọc hoá dầu Nghi Sơn - Thanh Hoá.

  
 Ban lãnh đạo Xí nghiệp động viên tặng quà cho CBCNV đi thực hiện nhiệm vụ

Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Tuyên Quang xác định rõ đây là nhiệm vụ trọng tâm là một mục tiêu quan trọng. CBCNV được tham gia dự án này sẽ không ngừng cố gắng phát huy hết khả năng làm việc của bản thân, để cùng Công ty hoàn thành công việc tại nhà máy, đảm bảo thời gian và tiến độ của dự án như đã cam kết, đảm bảo trong quá trình làm việc không để xảy ra mất an toàn lao động và sự cố không cần thiết dù là nhỏ nhất.

Được sự khích lệ động viên kịp thời của Lãnh đạo và BCH Công đoàn Xí nghiệp, trong buổi nhận nhiệm vụ CBCNV người được giao nhiệm vụ tham gia dự án xin hứa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cam kết và đảm bảo trong quá trình làm việc không để xảy ra mất an toàn lao động, góp một phần không nhỏ vào thành tích chung của Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc. 
                                                           
Nguyễn Hữu Dũng - Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Tuyên Quang

Gọi điện thoại