Tin tức nội bộ

Xí nghiệp Xây lắp sửa chữa và thí nghiệm điện tổ chức Lễ phát động hành động về ATVSLĐ và tiếp tục đẩy mạnh xây dựng văn hóa ATLĐ năm 2022

12/05/2022 57 Lượt xem
Hưởng ứng tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2022 được phát động với chủ đề “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid – 19” và thực hiện một số giải pháp trong công tác ATVSLĐ của Tổng công ty Điện lực miền Bắc năm 2022 với chủ đề “Tiếp tục đẩy mạnh, xây dựng Văn hóa an toàn trong lao động - Tăng cường chuyển đổi số trong quản lý an toàn vệ sinh lao động”. Thực hiện một số giải pháp trong công tác An toàn vệ sinh lao động của Công ty dịch vụ điện lực miền Bắc và của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

Vừa qua, Xí nghiệp Xây lắp sửa chữa và thí nghiệm điện tổ chức buổi lễ “ Phát động tháng hành động về ATVSLĐ và tiếp tục đẩy mạnh xây dựng văn hóa ATLĐ năm 2022” trong toàn Xí nghiệp. Mục đích thúc đẩy các chương trình hành động cụ thể trong Xí nghiệp nhằm cải thiện điều kiện lao động; tăng cường công tác kiểm tra, rà soát các nội quy, quy trình đảm bảo AT-VSLĐ, kỹ năng đánh giá các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại, nguy cơ rủi ro về AT-VSLĐ tại nơi làm việc và không ngừng nâng cao ý thức, kiến thức về  AT-VSLĐ cho các đối tượng trong toàn Xí nghiệp đảm bảo cho người lao động có đủ ý thức và kiến thức về AT-VSLĐ để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao và biết cách phòng ngừa tai nạn lao động cho bản thân, đồng nghiệp cũng như cộng đồng. Tạo sự đồng thuận và động viên toàn thể đội ngũ cán bộ công nhân viên, người lao động trong toàn Xí nghiệp chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác An toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy, nổ. Nâng cao công tác lãnh đạo và nhận thức, tự giác việc chấp hành các Quy định, quy trình, quy phạm về ATVSLĐ-PCCN của CBCNV-NLĐ.

Với các chương trình hành động cụ thể, Ban lãnh đạo Xí nghiệp đã tiến hành triển khai ngay các nội dung đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động tới tất cả cán bộ công nhân viên trong Xí nghiệp. Thực hiện chương trình tham luận, tuyên truyền về an toàn điện, tổ chức đọc lời thề Văn hóa an toàn lao động đối với toàn thể CBCNV trong Xí nghiệp, từ cấp Xí nghiệp đến các Tổ, Đội thực hiện kiểm tra công tác PCCC & CNCH, đảm bảo phát hiện và khắc phục kịp thời các nguy cơ có thể dẫn đến cháy nổ do chủ quan. Lên kế hoạch thực hiện phối hợp với cơ quan Cảnh sát PCCC&CNCH CA Quận Bắc Từ Liêm tổ chức bồi huấn kết hợp diễn tập công tác PCTT&TKCN, công tác PCCC&CNCH tại trụ sở Xí nghiệp cấp chứng chỉ đào tạo cho lực lượng xung kích PCCC tại đơn vị. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát công việc trên phần mền ECP và tại hiện trường công tác thí nghiệm, sửa chữa, khắc phục khiếm khuyết trên lưới điện. Nâng cao vai trò và giao nhiệm vụ cụ thể cho lực lượng ATVSV Xí nghiệp trong công tác ATVSLĐ tại Xí nghiệp.

Ông Lê Văn Hoài – Giám đốc Xí nghiệp chính thức phát động hưởng ứng Tháng ATVSLĐ năm 2022 trong toàn Xí nghiệp XLSC&TNĐ với mục tiêu không để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng do vi phạm quy trình, quy phạm và lỗi chủ quan; Hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu Sản xuất kinh doanh điện của Công ty Dịch vụ điện lực miền Bắc giao. 

Với tinh thần quyết tâm, toàn thể CBCNV Xí nghiệp sẽ tổ chức thực hiện tốt các nội dung của phong trào thi đua trong từng lĩnh vực hoạt động, nhằm đảm bảo công tác ATVSLĐ, góp phần hoàn thành mọi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác trong Công ty. Ông Lê Văn Hoài cũng tin tưởng rằng, thông điệp của EVNNPC qua chương trình này sẽ lan tỏa mạnh mẽ đến người lao động trong Tổng công ty đồng thời thúc đẩy trách nhiệm xã hội của các cá nhân trong Xí nghiệp ngày một tốt hơn.
 
Ông Lê Huy Hoàng Phó Giám đốc – Chủ tịch Công đoàn Xí nghiệp phát biểu khai mạc buổi lễ
 

CBCNV trong Xí nghiệp đọc lời thề Văn hóa an toàn lao động 
 
Treo băng zôn hưởng ứng “ Tháng ATVS LĐ”
 
Kiểm tra, kiểm soát trang bị dụng cụ BHLĐ trước khi làm việc

Xí nghiệp Xây lắp sửa chữa và thí nghiệm điện


Gọi điện thoại