Tin tức nội bộ

Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Sơn La tổ chức Hội nghị tổng kết công tác SXKD năm 2021 và Hội nghị người lao động năm 2022.

10/01/2022 217 Lượt xem
Thực hiện Chỉ thị liên tịch của Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Công ty Dịch vụ Điện lực Miền Bắc về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, tổ chức đối thoại tại nơi làm việc, tổ chức Hội nghị người lao động và thông báo lịch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác SXKD năm 2021 của các đơn vị trực thuộc. Ngày 06/01/2022, Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Sơn La (XNDVĐL Sơn La) đã tổ chức tổng kết công tác SXKD năm 2021, triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2022 và tổ chức Hội nghị người lao động năm 2022. 
 

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Tân Cương - Giám đốc XNDVĐL Sơn La đã báo cáo kết quả công tác SXKD các loại hình dịch vụ năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2022: Báo cáo tổng kết đánh giá những kết quả đã đạt được, phân tích những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc còn tồn tại, nguyên nhân và đưa ra các giải pháp thực hiện, từ đó đề ra phương hướng triển khai thực hiện, quyết nghị những mục tiêu thực hiện năm 2022 của đơn vị. các biện pháp nâng cao đời sống, thu nhập cho cán bộ nhân viên, người lao động.


Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban giám đốc, Ban thường vụ Công đoàn Công ty và sự phối hợp giúp đỡ của các phòng chuyên môn, năm 2021 Xí nghiệp đã cơ bản hoàn thành kế hoạch Công ty giao, doanh thu công tác SXKD dịch vụ đạt 112% so với năm 2020, đặc biệt là công tác thí nghiệm điện tạo doanh thu đạt 142% so với năm 2020.

Trình bày tại Hội nghị dự thảo báo cáo tổng kết công tác Công đoàn năm 2021, phương hướng nhiệm vụ 2022, ông Bùi Xuân Phúc - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn XNDVĐL Sơn La đã báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2021, phương hướng nhiệm vụ, công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh và thực hiện nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2022.
 
Hội nghị cũng đã thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện các quy định nội bộ của đơn vị và các quy định, quy chế của Công ty ban hành, đặc biệt là các quy định về tiền lương, thưởng, nội quy lao động, trách nhiệm vật chất trong Thỏa ước lao động. Do tình hình dịch Covid-19 tại địa phương đang có chiều hướng diễn biến phức tạp, chính quyền địa phương yêu cầu về cách ly, nên Hội nghị không được đại diện Ban lãnh đạo và các phòng chức năng Công ty tham dự và chỉ đạo. Mặc dù vậy, sau nửa ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Hội nghị đã thành công tốt đẹp, đã chỉ ra những điều kiện thuận lợi, khó khăn và giải pháp thực hiện nhằm đặt kết quả SXKD các loại hình dịch vụ năm 2022 duy trì kết quả của năm 2021 và có xu hướng cao hơn, phát triển theo hướng bền vững.


Mai Mạnh Hoàng - Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Sơn La

Gọi điện thoại