Tin tức nội bộ

Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Quảng Ninh tổ chức hội nghị Tổng kết công tác SXKD và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

17/01/2022 109 Lượt xem
Ngày 10/01/2021, Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Quảng Ninh (XNDVĐL Quảng Ninh) tổ chức hội nghị Tổng kết công tác SXKD và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2022. Do diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 hết sức phức tạp nên thành phần tham dự Hội nghị rút gọn lại gồm: Ban lãnh đạo, Trưởng-phó phòng tổng hợp, Đội trưởng – đội phó các Đội sản xuất. 

Ông Hoàng Văn Bằng – Phó giám đốc Xí nghiệp đọc báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Theo báo cáo trình bày tại Hội nghị, kết quả SXKD năm 2021 của Xí nghiệp đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ như công tác Thí nghiệm vượt 109,5%, đặc biệt thí nghiệm cho khách hàng ngoài vượt 108,41% so với kế hoạch Công ty. Trong báo cáo cũng đã nêu ra được những khó khăn và thách thức trong năm cũng như năm tiếp theo, bên cạnh đó cũng chỉ ra được những tồn tại hạn chế cần khắc phục.

Hội nghị cũng được nghe 3 tham luận và 3 ý kiến đóng góp vào phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2022, với những quyết tâm rất cao nhằm tăng tỷ lệ doanh thu các loại hình dịch vụ.

Kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Văn Minh – Giám đốc Xí nghiệp đã định hướng nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022, và yêu cầu tập thể CBCNV trong đơn vị quyết tâm đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, khắc phục các hạn chế, sống chung với đại dịch để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 
Toàn cảnh Hội nghị

Ông Hoàng Văn Bằng - Phó Giám đốc phụ trách Xí nghiệp đọc báo cáo kết quả SXKD năm 2021

 
Bà  Nguyễn Thị Minh Tâm – TP Tổng hợp tham luận

 
Ông Nguyễn Văn Minh - Giám đốc phụ trách Xí nghiệp phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Hoàng Tuấn Tú - Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Quảng Ninh

Gọi điện thoại