Tin tức nội bộ

Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Hưng Yên về đích sớm trong công tác Sửa chữa lớn bổ sung năm 2021

18/10/2021 187 Lượt xem
Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Hưng Yên (XNDVĐL Hưng Yên) được Công ty Điện lực Miền Bắc giao nhiệm vụ thực hiện thi công hạng mục sửa chữa lớn bổ sung năm 2021: “ĐZ 35kV TBA Thổ Cầu; ĐZ 35kV và TBA An Xá 1; ĐZ 35kV và TBA Bơm Mai Viên” nằm trên địa bàn huyện Kim Động - tỉnh Hưng Yên, trong đó, ĐZ 35kV và TBA Bơm Mai Viên - Kim Động là hạng mục cuối cùng được thực hiện thi công vào ngày 16/10/2021.

Để hoàn thành sớm được khối lượng công việc trên, Xí nghiệp đã phối hợp chặt chẽ với Công ty Điện lực Hưng Yên, chính quyền và nhân dân địa phương nhanh chóng giải quyết các vướng mắc về mặt bằng. Bên cạnh đó, Ban Lãnh đạo XNDVĐL Hưng Yên tăng cường chỉ đạo điều hành các bộ phận tác nghiệp, động viên cán bộ công nhân viên cố gắng, nỗ lực khắc phục khó khăn, tận dụng các lợi thế nhằm đẩy nhanh tiến độ và về đích trước so với kế hoạch SCL bổ sung năm 2021 Công ty giao.

Mặc dù còn nhiều khó khăn như thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng với tinh thần quyết tâm của toàn thể CBCNV cùng với sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo đơn vị, Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Hưng Yên luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ SXKD được giao nỗ lực phấn đấu vì mục tiêu “Dịch vụ điện xuất sắc”./.

Một số hình ảnh: Đội thi công Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Hưng Yên thi công các hạng mục SCLbổ sung 2021 tại hiện trường
Nguyễn Văn Tình - Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Hưng Yên.
Gọi điện thoại