Tin tức nội bộ

Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Hưng Yên tổ chức hội nghị người lao động năm 2022 và tổng kết công tác SXKD năm 2021

06/01/2022 179 Lượt xem
Thực hiện văn bản số 3639/NPSC-TCHC ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc về việc Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác SXKD năm 2021, triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2022. Ngày 04/01/2022, Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Hưng Yên đã long trọng tổ chức Hội nghị người lao động năm 2022 và tổng kết hoạt động SXKD năm 2021. 

Trước khi tham dự Hội nghị, Xí nghiệp đã thực hiện kiểm tra nhanh Covid-19 cho Ban lãnh đạo và CBCNV cũng như khách mời tham dự.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Trần Minh Đức – Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công ty và các cán bộ thuộc các phòng ban Công ty cùng toàn thể CBCNV Xí nghiệp.


Ông Trần Minh Đức – Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công ty phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2021, triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2022. Báo cáo đã đánh giá tổng kết những thành quả, thuận lợi, khó khăn và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 trong các lĩnh vực: Thí nghiệm sửa chữa điện, tư vấn thiết kế.

Hội nghị được các cá nhân đại diện cho các đơn vị trực thuộc Xí nghiệp tham luận ý kiến đóng góp, đặc biệt Hội nghị đã được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của ông Trần Minh Đức – Phó Giám đốc Công ty nhằm khắc phục các tồn tại chưa làm được trong năm 2021 và đưa ra các giải pháp thực hiện năm 2022. Phó Giám đốc Trần Minh Đức đã ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của tập thể CBCNV Xí nghiệp đã hoàn thành xuất sắc các loại hình dịch vụ năm 2021, đồng thời Phó Giám đốc cũng mong muốn năm 2022 tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tập trung trí lực để thực hiện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
 
Tại Hội nghị, thay mặt Xí nghiệp, ông Phạm Khắc Thành- Giám đốc Xí nghiệp tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lãnh đạo Công ty, biểu dương thành tích CBCNV Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Hưng Yên đạt được năm 2021. Hội nghị cũng bầu ra 04 đại biểu đi dự Hội nghị người lao động Công ty Dịch vụ Điện lực Miền Bắc.

Bế mạc, Hội nghị đã thông qua nghị quyết, nêu cao tinh thần đoàn kết, tích cực và quyết tâm phấn đấu hoàn thành suất sắc kế hoạch nhiệm vụ năm 2022, cụ thể như sau:
1. Xây dựng Xí nghiệp DVĐL Hưng Yên ngày một lớn mạnh, nâng cao năng lực thực hiện công việc, đưa đơn vị trở thành một trong những Xí nghiệp DVĐL hàng đầu của Công ty. 
2.  Nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ điện lực đơn vị đang thực hiện, cải thiện trình độ chuyên môn, tay nghề cho CB CNV trong đơn vị; phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ được Công ty giao đảm bảo tiến độ và chất lượng.
3. Xây dựng và thực hiện văn hóa an toàn lao động, kỷ luật lao động; an toàn tuyệt đối trong lao động sản xuất; không có CBCNV vi phạm quy trình, vi phạm kỷ luật lao động.
4. Thực hiện tốt công tác 5S, thực thi văn hóa doanh nghiệp tại đơn vị.
5. Tăng cường công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
6. Tiếp tục đẩy mạnh công tác áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Thực hiện chuyển đổi số trong các hoạt động dịch vụ.
7. Khắc phục các mặt còn tồn tại, hạn chế của năm 2021; Phấn đấu năm 2022 đơn vị có 100% CBCNV lao động tiên tiến, có từ 4 sáng kiến trở lên. Xí nghiệp phấn đấu đạt danh hiệu tập thể lao động suất sắc.
8. Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, cải thiện điều kiện, môi trường làm việc. Nâng cao thu nhập cho người lao động trong năm 2022.


Phó Giám đốc Công ty và các phòng ban Công ty chụp ảnh kỷ niệm cùng CBCNV XNDVĐL Hưng Yên 
     
Nguyễn Văn Tình – Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Hưng Yên.

Gọi điện thoại