Tin tức nội bộ

Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Hưng Yên hướng ứng Tháng hàng động vì môi trường năm 2022 với chủ đề “Chỉ một Trái Đất – Only one Earth”

23/06/2022 331 Lượt xem
Thực hiện công văn số 69/CV-CĐNPSC ngày 14/6/2022 của Công đoàn Công ty Dịch vụ Điện lực Miền Bắc về việc tổ chức hoạt động hưởng ứng Tháng hàng động vì môi trường năm 2022. 

Công đoàn Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Hưng Yên đã và đang tích cực triển khai thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường, bảo vệ sức khỏe người lao động. Đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi tới toàn thể cán bộ công nhân viên nâng cao nhận thức, ý thức cho đoàn viên và người lao động về bảo vệ môi trường. Cụ thể, ngày 22/6/2022, toàn thể người lao động trong đơn vị Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Hưng Yên tổ chức phát động thực hiện tổng dọn vệ sinh nơi công sở nhằm tạo môi trường khuôn viên làm việc xanh, sạch đẹp cũng như tạo không khí, hưởng ứng sâu rộng CBCNV tham gia vệ sinh môi trường, giữ gìn cảnh quan nơi làm việc, không sử dụng túi nilon khó phân hủy và các sản phẩm nhựa dùng một lần, sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường. 
 
Xí nghiệp hưởng ứng tháng hành động vì môi trường năm 2022 .
 


Xí nghiệp tham gia dọn vệ sinh hưởng ứng Tháng hàng động vì môi trường năm 2022 với chủ đề “chỉ một trái đất – only one earth”    

Năm 2022 có ý nghĩa quan trọng với việc Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi năm 2020 được chính thức áp dụng từ ngày 1/1/2022. Đây là giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ trong việc bảo vệ môi trường hướng tới mục tiêu cao nhất cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân, cân bằng sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển kinh tế bền vững. Dịp kỷ niệm Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động về môi trường là cơ hội để phổ biến, hướng dẫn các quy định Luật, để Luật đi vào cuộc sống.

Các nội dung trọng tâm tuyên truyền là thực hiện các giải pháp cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân; phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu; xây dựng lộ trình trong việc thực hiện thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa tại nguồn; xây dựng, nhân rộng các mô hình hiệu quả trong việc tổ chức thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn; thúc đẩy tiêu dùng bền vững và thân thiện môi trường; xây dựng, tổ chức thực hiện chiến lược, nhiệm vụ, đề án, dự án bảo vệ môi trường.

Đây là một trong những hoạt động thường niên của Công đoàn Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Hưng Yên nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi đoàn viên Công đoàn và người lao động của Đơn vị đối với môi trường chung. Bảo vệ môi trường tại nơi làm việc góp phần nâng cao chất lượng sống của mỗi người lao động, qua hành động nhỏ cũng góp phần tạo ra sự lan tỏa tư tưởng tích cực trong việc bảo vệ giữ gìn môi trường xung quanh. 

 Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Hưng Yên

Gọi điện thoại