Tin tức nội bộ

Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Hà Nam tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2021 triển khai nhiệm vụ năm 2022

10/01/2022 126 Lượt xem
Vừa qua, Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Hà Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2021 đồng thời đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 tại trụ sở đơn vị. 

Để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Hà Nam đã nêu cao quyết tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, thí nghiệm, sửa chữa máy biến áp, tư vấn thiết kế và chú trọng vào công tác kinh doanh phát triển dịch vụ khách hàng, nâng cao năng lực quản trị, tiếp cận các cơ hội của cuộc cách mạng công nghệ 4.0, khởi động chuyển đổi số, tăng cường văn hóa doanh nghiệp, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh hoàn thành toàn diện kế hoạch trong công việc .
 
                       Lãnh đạo đơn vị phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị 

Trong quá trình triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021, tuy gặp nhiều những khó khăn, thách thức nhưng với sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên trong Xí nghiệp đã phấn đấu và hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, kinh tế kỹ thuật của Công ty giao, đáp ứng đầy đủ nhu cầu điện cho sự phát triển kinh tế xã hội và sinh hoạt của nhân dân, góp phần, đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ phòng chống dịch Covid-19, phục vụ sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế xã hội của địa phương và sinh hoạt mùa nắng nóng của toàn thể nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh Hà Nam.

                                                                                            Lại Văn Hiệp - Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Hà Nam 

Gọi điện thoại