Tin tức nội bộ

Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Hà Giang tổ chức Hội nghị người lao động năm 2022 và Hội nghị Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022

10/01/2022 347 Lượt xem
Thực hiện Chỉ thị liên tịch số 3812/CTLT – NPSC ngày 31/12/2021 của Giám đốc và Ban thường vụ Công đoàn Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc về việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc năm 2022, hướng tới Hội nghị người lao động cấp Công ty. Ngày 07 tháng 01 năm 2022, Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Hà Giang (XNDVĐL Hà Giang) long trọng tổ chức Hội nghị người lao động năm 2022 và Hội nghị Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

 
Quang cảnh hội nghị.

Bà Vũ Thị Thu Dung - Ủy viên BCH Đảng ủy, Bí thư Chi bộ, Giám đốc và ông Phạm Trung Tuyên – Chủ tịch Công đoàn CSTV chủ trì hội nghị.
Hiện tại tập thể Xí nghiệp có 28 CBCNV trong đó lao động nam 20 người chiếm (71,4%), lao động nữ 08 người chiếm (28,6%) và có 02 lao động thuộc diện ký hợp đồng thời vụ. Xí nghiệp hiện đang thực hiện các loại hình dịch vụ Tư vấn thiết kế, sửa chữa máy biến áp, Xây lắp điện và Thí nghiệm điện. Với kết quả và thành tích thực hiện của Xí nghiệp trong năm 2021 đều đạt và vượt kế hoạch hơn 100% ở tất cả các loại hình dịch vụ.

Trong bản báo cáo trình bày trước Hội nghị, ông Hoàng Ngọc Văn -  Phó Bí thư Chi bộ, Phó giám đốc Xí nghiệp đã nêu cụ thể, chi tiết về tình hình sản xuất, kinh doanh cũng như các mặt hoạt động của XNDVĐL Hà Giang, nhằm kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2021 và định ra phương hướng, kế hoạch triển khai các chỉ tiêu trong năm 2022 với nội dung phương hướng thực hiện năm 2022, thống nhất thực hiện mục tiêu với chủ đề: “Ứng dụng công nghệ - Phát triển bền vững - Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác và các chỉ tiêu sản kinh doanh năm 2022”.

 
Ông Hoàng Ngọc Văn – Phó Giám đốc XNDVĐL Hà Giang trình bày báo cáo tổng kết.

 
Ông Phạm Trung Tuyên - Chủ tịch Công đoàn CSTV trình bày báo cáo tình hình thực hiện bộ luật LĐ, NQLĐ và TƯLĐTT.

Báo cáo nêu ra những giải pháp cần thực hiện  trong năm 2022 và những năm tiếp theo để đảm bảo việc làm và tăng thu nhập cho người lao động. Sau 02 bản báo cáo nhiều ý kiến góp ý, tham luận sôi nổi liên quan trực tiếp đến công tác sản xuất kinh doanh, công tác an toàn và việc ổn định lương thưởng, thu nhập cho người lao động cả về chất và lượng.

Các đại biểu tham luận tại Hội nghị.

Sau khi nghe các ý kiến, tham luận trong Hội nghị, lãnh đạo Xí nghiệp trả lời các kiến nghị về chế độ cho người lao động và góp ý những giải pháp, thực hiện những nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài cho Xí nghiệp.

Sau nửa ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Hội nghị đã hoàn thành toàn bộ khối lượng chương trình đã đề ra. Trao phần thưởng cho các Tổ, Đội sản xuất thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2021; Ban hành chỉ thị liên tịch giữa Giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn Xí nghiệp, phát động phong trào thi đua “Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022”; Bầu đoàn đại biểu thay mặt Xí nghiệp đi dự Hội nghị người lao động cấp Công ty năm 2022.

Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Hà Giang


Gọi điện thoại