Tin tức nội bộ

Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Điện Biên với công tác truyền thông công nghệ số

21/10/2021 433 Lượt xem
Thời đại công nghệ số lên ngôi kèm theo đó là dịch vụ truyền thông trên các trang mạng xã hội ngày càng phát triển. Với tầm nhìn mới Ban lãnh đạo đơn vị Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Điện Biên nhận định các Mạng xã hội trên internet sẽ là bệ phóng để thúc đẩy sự phát triển thương hiệu của đơn vị. Đặc biệt đối với đơn vị mới được thành lập thì công tác truyền thông sẽ giúp khách hàng ghi nhớ đến thương hiệu, biết được các loại hình dịch vụ xúc tiến hành động kết nối và sử dụng dịch vụ, sản phẩm một cách tích cực. Hầu hết những mối kinh doanh “mới” có được là nhờ khách hàng hiện tại. 

                                            
Ảnh trang Facebook của Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Điện Biên

Thông qua các tin bài quảng bá cuả đơn vị tạo ra động lực thúc đẩy nhân viên thi đua tạo ra kết quả thiết thực thông qua thái độ tích cực và thích thú khi xem video “ Cây nhà lá vườn”. Qua đó cũng lưu lại được toàn bộ quá trình phát triển xuyên suốt của đơn vị, mang lại nhiều lợi ích tương lai vươn xa đồng thời tăng cường sự ảnh hưởng của đơn vị phát triển hơn nữa.

                
   Ảnh trang Youtube đăng tải các video của Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Điện Biên

Có thể thấy với các video, tin bài, hình ảnh cũng là lời chào mời trực quan sinh động nhất đến khách hàng sử dụng các dịch vụ của Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Điện Biên. 
 
Phan Tiến Dũng - Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Điện Biên

Gọi điện thoại