Tin tức nội bộ

Giám đốc Công ty trực tiếp kiểm tra công tác tư vấn thiết kế tại Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Quảng Ninh

20/11/2020 586 Lượt xem
Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc nhằm nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ, đặc biệt là lĩnh vực tư vấn thiết kế của các đơn vị trong toàn Công ty. Ngày 19/11/2020, ông Phan Tử Lượng - Giám đốc Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc đã đi kiểm tra công tác triển khai các hạng mục tư vấn thiết kế tại Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Quảng Ninh, tham gia cùng đoàn kiểm tra còn có đồng chí Giám đốc Xí nghiệp Tư vấn. Nội dung kiểm tra tập chung chính vào những nội dung: công tác khảo sát, thiết kế, tính toán, dự toán, sự cần thiết phải đầu tư và kiến thức chuyên môn của các CBCNV làm công tác tư vấn thiết kế tại đơn vị.

Mục tiêu của công tác kiểm tra lần này là để đánh giá thực trạng năng lực, trình độ tư vấn thiết kế của Xí nghiệp, từ đó đưa ra các giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng trong công tác tư vấn thiết kế, đáp ứng yêu cầu công việc ngày càng cao và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo về suất vốn đầu tư của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

Tại buổi kiểm tra, đoàn kiểm tra đã kiểm tra các hạng mục tư vấn thiết kế trên bản vẽ, bản đồ, số liệu khảo sát, nghe cán bộ tư vấn trình bày sự cần thiết đầu tư, phân tích hiệu quả các chỉ số tin cậy cung cấp điện  của từng dự án, và các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai. Sau khi nghe xong báo cáo, đoàn kiểm tra đã chỉ ra những mặt hạn chế, thiếu sót của đơn vị, đưa ra các giải pháp cụ thể để giải quyết các vướng mắc trong công tác khảo sát, công tác thiết kế, đồng thời đồng chí Giám đốc Công ty yêu cầu các CBCNV thực hiện công tác tư vấn thiết kế phải nắm vững được lưới điện địa phương và các quy định của Ngành.

Việc thành lập các đoàn kiểm tra đến từng đơn vị theo chỉ đạo của Giám đốc Công ty nhằm mục đích đôn đốc, hướng dẫn và kịp thời, giải quyết vướng mắc cho các đơn vị trong quá trình thực hiện để hoàn thành tốt công việc. Qua đó cũng thể hiện sự nhiệt huyết, quyết tâm cao độ, sự quan tâm sâu sắc của Ban Giám đốc Công ty trong công tác tư vấn thiết kế, với mục tiêu hoàn thành tốt những nhiệm vụ, chỉ tiêu SXKD đã được Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao.


Toàn cảnh buổi kiểm tra tại văn phòng Xí nghiệp


Đ/c Phan Tử Lượng – Giám đốc Công ty trực tiếp phỏng vấn kiểm tra kiến thức cán bộ thực hiện công tác tư vấn thiết kế

Hoàng Tuấn Tú -XNDVĐL Quảng Ninh

Gọi điện thoại