Tin ngành điện

EVNNPC chia sẻ kinh nghiệm quản lý đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại Hội nghị tổng kết công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2016-2020

14/06/2022 31 Lượt xem
Sáng 10/6/2022, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2016-2020, tham dự Hội nghị có ông Dương Quang Thành – Chủ tịch HĐTV; ông Trần Đình Nhân – Tổng Giám đốc; các thành viên HĐTV, các Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn; Tổng Giám đốc các đơn vị thành viên; Tổng công ty Điện lực miền Bắc có sự tham dự của ông Nguyễn Đức Thiện – Tổng Giám đốc Tổng công ty.Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Dương Quang Thành - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực nhấn mạnh, trong suốt những năm qua Tập đoàn Điện lực Việt Nam luôn được Đảng và Nhà nước tin tưởng giao cho sứ mệnh đi đầu trong lĩnh vực xây dựng và cung cấp điện cho nền kinh tế đất nước. Chính vì vậy, nhiệm vụ đảm bảo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của Tập đoàn nói riêng và đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước là sứ mệnh mà từ người lãnh đạo đến người lao động trong toàn Tập đoàn phải thường xuyên nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới sáng tạo trong hoạt động quản lý và hoạt động SXKD. 

Ông Dương Quang Thành - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Để đánh giá những kết quả đã đạt được trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2016-2020 - Phương hướng nhiệm vụ 2021-2025, Chủ tịch Dương Quang Thành đề nghị, các báo cáo tại Hội nghị này cần có những đánh giá về những mặt được và chưa được cũng như đưa ra những giải pháp trong công tác phát triển nguồn nhân lực. Với mục tiêu trong thời gian tới, phương hướng đào tạo phát triển nguồn nhân lực cần chú trọng tự đào tạo, kết hợp với đào tạo hợp tác với bên ngoài, tiếp thu được những kiến thức năng lực quản trị, kinh nghiệm của thế giới để nâng cao hơn nữa công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực toàn Tập đoàn.


Tham luận tại Hội nghị, ông Nguyễn Đức Thiện – Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã chia sẻ về quan điểm, tư duy và giải pháp đào tạo phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2021-2025 với định hướng từng bước xây dựng Tổng công ty Điện lực miền Bắc trở doanh nghiệp số một cách bền vững. Đây là một trong những nội dung được Tổng Giám đốc trình bày trong tham luận: Một số kinh nghiệm quản lý đào tạo phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển doanh nghiệp số bền vững của Tổng công ty.

Theo đó, từ nay đến năm 2025, để trở thành một doanh nghiệp số một cách bền vững, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã triển khai đồng bộ các giải pháp như: Đào tạo cụ thể dựa theo nhu cầu  chuyển đổi số trong từng nhóm lĩnh vực đến từng nhóm đối tượng, trong đó chú trọng năng lực số hoá quy trình, năng lực về chất lượng dữ liệu, cụ thể: đào tạo từ khâu nhập dữ liệu, chuẩn hóa dữ liệu, làm sạch dữ liệu đến tích hợp dữ liệu. Song song việc đào tạo theo đối tượng thì ưu tiên có các chương trình đào tạo: nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với chuyển đổi số; đào tạo chuyên gia CNTT và chuyển đổi số kết hợp thu hút tuyển dụng chuyên gia CNTT; đào tạo các chứng chỉ tin học quốc tế tuyển dụng lao động có chất lượng cao về CNTT; đánh giá trách nhiệm người đứng đầu về kết quả học của CBCNV. Xây dựng nội dung đào tạo thiết thực sát yêu cầu giải pháp chuyển đổi số và số hoá quy trình. Có sát hạch sau khi đào tạo.

Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Thiện chia sẻ kinh nghiệm trong  quản lý đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Tổ chức lớp đào tạo nhận thức về chuyển đổi số cho toàn bộ cán bộ lãnh đạo chủ chốt, phân chia theo nhóm đối tượng, các lĩnh vực khác nhau: Kỹ thuật – An toàn, Kinh doanh - Dịch vụ khách hàng; Quản trị; Đầu tư xây dựng. Thực hiện đồng bộ với công tác triển khai các phần mềm, ứng dụng mới. CBCNV các cấp có thể sử dụng thành thạo các công cụ, ứng dụng công nghệ mới vào nghiệp vụ hàng ngày, cho nhiều đối tượng khác nhau nhằm giúp CBCNV làm quen với các quy trình trong môi trường số, sử dụng thành thạo các công cụ. 

Hiện Tổng công ty đã xây dựng ra các lưu đồ cho công tác đào tạo từ khâu: thu thập dữ liệu; chuẩn hóa dữ liệu; đào tạo vận hành hệ thống và chuyển giao công nghệ; tập huấn khai thác sử dụng và đánh giá hiệu quả khai thác của từng phần mềm. Đồng hành với số hóa dữ liệu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số thì văn hoá doanh nghiệp cũng song hành với quá trình chuyển đổi số. Tăng cường khả năng quản trị đổi mới sáng tạo và phong cách lãnh đạo hiệu quả của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Tạo ra môi trường văn hoá với những giá trị văn hoá mới và chuẩn mực số hoá, hiện đại để chuyển đổi số diễn ra thành công. Nâng cao nhận thức toàn diện và sâu sắc của CBCNV với các giá trị văn hoá, phong cách làm việc mới cùng nhau trong chuyển đổi số. Truyền cảm hứng mạnh mẽ về chuyển đổi số, khơi dậy lòng nhiệt tình và tinh thần đổi mới sáng tạo của CBCNV.

Trong khuôn khổ của Hội nghị Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Thiện đã ký cam kết thực hiện với Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam


Tổng công ty chủ động và sẵn sàng nguồn nhân lực đảm bảo vận hành các hệ thống chuyển đổi số, trong đó nâng cao chất lượng vận hành các hệ thống CNTT nói chung và chuyển đổi số nói riêng, ngay từ năm 2019 Tổng công ty đã liên tục kết hợp với các trung tâm đào tạo uy tín để mở các lớp đào tạo chứng chỉ chuẩn quốc tế về quản trị cơ sở dữ liệu (Oracle, MicroSoft SQL), an toàn thông tin, lập trình ứng dụng… 

Trong Tham luận trình bày tại Hội nghị Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Thiện cũng đưa ra một số bài học kinh nghiệm trong quản lý đào tạo phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển doanh nghiệp số bền vững của Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

Một số hoạt động của Tổng công ty Điện lực miền Bắc tại Hội nghị tổng kết công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2016-2020:

Giành giải khuyến khích trong Cuộc thi đổi mới sáng tạo
Trưng bày gian hàng tại Hội nghị

Giải thưởng giành cho gian hàng trình bày đẹp nhất tại Hội nghị

Theo Ban TT EVNNPC
Gọi điện thoại