Tin tức nội bộ

XÍ NGHIỆP DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC THÁI NGUYÊN THÍ NGHIỆM HOÀN THÀNH DỰ ÁN LẮP ĐẶT DÀN TỤ BÙ 110KV VÀ HOÀN THIỆN SƠ ĐỒ TBA 110KV YÊN BÌNH 3

05/01/2021 191 Lượt xem
Đồng hành cùng sự phát triển Công ty dịch vụ Điện lực miền Bắc, Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Thái Nguyên luôn cố gắng hoàn thành mục tiêu Công ty đề ra. Được sự tin tưởng của Lãnh đạo Công ty đối với dịch vụ Thí nghiệm của Xí nghiệp, ngày 11/12/2020 Công ty dịch vụ Điện lực miền Bắc giao nhiệm vụ cho Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Thái Nguyên thực hiện gói thầu số 4 “Thí nghiệm hiệu chỉnh” thuộc dự án “Lắp đặt dàn tụ bù 110kV và hoàn thiện sơ đồ TBA 110kV Yên Bình 3”  theo quyết định số 5539/QĐ-NPSC. Với khối lượng thi công được chia ra làm 4 giai đoạn. Cụ thể:

1. Giai đoạn 1 (không cắt điện - thời gian thực hiện 3 ngày): thí nghiệm thiết bị ngăn lộ tụ bù trước khi lắp đặt (tụ bù, cuộn kháng, biến dòng điện, chống sét van, Máy cắt đóng cắt tụ bù, Dao cách ly. Thí nghiệm hệ thống bảo vệ rơ le, đo lường, điều khiển ngăn lộ tụ bù (thí nghiệm bảo vệ quá dòng, quá dòng chậm đất, bảo vệ quá dòng không cân bằng, hệ thống đo lường, tín hiệu, điều khiển).

2. Giai đoạn 2 (ngày 31/12/2030 thực hiện trong 8h): Thí nghiệm hệ thống tín hiệu, điều khiển các DCL 171-2, 131-2 là các DCL 1 pha sau khi lắp đặt mới hoàn thiện sơ đồ. Thí nghiệm 01 bộ TI và 01 bộ DCL mới cho ngăn lộ tụ bù.

3. Giai đoạn 3 (ngày 01/01/2021 thực hiện trong 8h): Thí nghiệm hệ thống tín hiệu, điều khiển các DCL 132-1, 172-1 (Là DCL 132-2, 172-2 sau khi di chuyển từ thanh cái C12 sang thanh cái C11), thí nghiệm hệ thống tín hiệu, điều khiển các DCL 132-2, 172-2, 133-2 là các DCL 1 pha sau khi lắp đặt hoàn thiện sơ đồ.

4. Giai đoạn 4 (ngày 02/01/2021 thực hiện trong 4h): Thí nghiệm hệ thống bảo vệ so lệch thanh cái C11 và C12 sau khi thi công lắp đặt.

 
CBNV Xí nghiệp đang thực hiện thí nghiệm tại TBA Yên Bình 3

Với tính chất quan trọng của nhiệm vụ được giao, trong đó khối lượng thực hiện hạng mục trên là rất lớn, thời gian yêu cầu hoàn thành lại ngắn. Tuy nhiên được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Công ty và Lãnh đạo Xí nghiệp, công tác chuẩn bị kỹ càng mọi mặt từ thiết bị và nhân lực, đặc biệt đơn vị còn nhận được sự giúp đỡ về nhân lực, kinh nghiệm của Tổ Thí nghiệm – Tự động hóa Công ty và đội Thí nghiệm của Xí nghiệp Xây lắp, Sửa chữa & Thí nghiệm điện.

Mặc dù các ngày làm việc (giai đoạn 3 và giai đoạn 4) đều rơi vào ngày nghỉ lễ tết dương lịch (01/01/2021 và 02/01/2021), nhưng bằng quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tập thể CBCNV Đội Thí nghiệm của đơn vị nói riêng và các CBCNV Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Thái Nguyên nói chung đã thực hiện hoàn thành các hạng mục được giao đúng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu. Trong thời gian Đội thực hiện nhiệm vụ Công đoàn Xí nghiệp cũng đã kịp thời động viên đến các CBCNV đang làm nhiệm vụ tại hiện trường.


Công đoàn Xí nghiệp động viên kịp thời người lao động tại hiện trường

Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Thái Nguyên hi vọng trong thời gian tới Lãnh đạo Công ty tiếp tục tin tưởng giao cho đơn vị những hạng mục khác để CBCNV Xí nghiệp thường xuyên được cọ sát, qua đó nâng cao trình độ chuyên môn và tăng thêm thu nhập cho người lao động. 

Nguyễn Đăng Dũng - XNDVĐL Thái Nguyên

Gọi điện thoại