Tin tức

XÍ NGHIỆP DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC THÁI NGUYÊN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC SXKD NĂM 2020, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2021 VÀ HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2021
25/01/202118 Lượt xem
Ngày 22/01/2021, Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác SXKD năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và hội nghị người lao động năm 2021. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Minh Đức - Phó Giám đốc Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc, đồng chí Bạch Lê Hoa - Chủ tịch Công đoàn Công ty và các đồng chí đại diện cho các phòng ban Công ty.
XÍ NGHIỆP DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC ĐIỆN BIÊN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC SXKD NĂM 2020 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2021
24/01/202174 Lượt xem
Thực hiện văn bản số 86/NPSC-TCNS ngày 11/01/2020 của Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác SXKD và Hội nghị NLĐ.
CÔNG TY DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC HƯỞNG ỨNG PHONG TRÀO TÌNH NGUYỆN HIẾN MÁU NĂM 2021 DO ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỔ CHỨC
23/01/202146 Lượt xem
Hưởng ứng phong trào của Đảng Ủy khối doanh nghiệp Hà Nội về việc Tổ chức phong trào hiến máu tình nguyện năm 2021 chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, với tinh thần “Hiến máu cứu người, một nghĩa cử cao đẹp thể hiện truyền thống tương thân thương ái, thương người như thể thương thân của dân tộc”, Sáng ngày 22/01/2021 Đoàn thanh niên Công ty Dịch vụ Điện lực miền bắc đã nhiệt tình tham gia hiến tại Viện huyết học và truyền máu trung ương. Buổi hiến máu có sự tham gia nhiệt tình của đông đảo Cán bộ nhân viên Công ty trên địa bàn Hà Nội và Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Bắc Ninh với số lượng lên đến 50 đồng chí trên 40 chỉ tiêu đặt ra.
XÍ NGHIỆP XÂY LẮP SỬA CHỮA VÀ THÍ NGHIỆM ĐIỆN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC SXKD NĂM 2020, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2021
22/01/2021122 Lượt xem
Ngày 21/01/2021 xí nghiệp Xây lắp, Sửa chữa và Thí nghiệm Điện đã tổ chức Hội nghị người lao động và tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2020, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phan Tử Lượng - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Công ty dịch vụ Điện lực miền Bắc, tổ chức công đoàn cùng với các Trưởng phòng các phòng ban Công ty và toàn thể cán bộ công nhân viên trong Xí nghiệp Xây lắp, Sửa chữa và Thí nghiệm Điện.
GIÁM ĐỐC CÔNG TY DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC DỰ VÀ CHỈ ĐẠO HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2020 – TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2021 VÀ HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG TẠI THANH HÓA
22/01/2021378 Lượt xem
Sáng ngày 20/01/2021, Hội nghị tổng kết năm 2020 – triển khai nhiệm vụ năm 2021 và Hội nghị khách hàng của Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Thanh Hoá (NPSC-TH) được tổ chức tại khách sạn Central Thanh Hoá. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có ông Phan Tử Lượng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc (NPSC), các đồng chí Trưởng, phó phòng chức năng Công ty và toàn thể CBCNV NPSC-TH. Tham dự Hội nghị còn có lãnh đạo Công ty Điện lực Thanh Hoá (PCTH), ông Lê Thanh Bình – Phó Giám đốc Công ty, trưởng các phòng chức năng, Giám đốc Điện lực huyện, thị xã và các khách hàng thân thiết, đối tác chiến lược của Xí nghiệp.
XÍ NGHIỆP DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC BẮC NINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2021 VÀ TỔNG KẾT CÔNG TÁC SXKD NĂM 2020, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2021
21/01/2021140 Lượt xem
Ngày 21/01/2021 tại hội trường xí nghiệp dịch vụ Điện lực Bắc Ninh đã tổ chức hội nghị người lao động năm 2021 và tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2020, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí Nguyễn Quang Quân – PGĐ công ty dịch vụ Điện lực Miền Bắc đại diện ban lãnh đạo, tổ chức công đoàn và các phòng ban có liên quan theo phân công.
XÍ NGHIỆP DVĐL SƠN LA: TỔNG KẾT CÔNG TÁC SXKD NĂM 2020 VÀ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2021
21/01/2021375 Lượt xem
Ngày 19/01/2021, Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Sơn La đã tổ chức tổng kết công tác SXKD năm 2020, triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2021 và tổ chức Hội nghị người lao động năm 2021. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Quân: Phó Giám đốc - Chủ tịch Công đoàn Công ty và các đồng chí chuyên viên các Phòng TCHC, KHKT, KD Công ty.
XÍ NGHIỆP DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC LẠNG SƠN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021, HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG
21/01/202183 Lượt xem

Ngày 19/01/2021 được sự đồng ý của Công ty Dịch vụ Điện lực Miền Bắc, Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2020 triển khai nhiệm vụ năm 2021 kết hợp với tổ chức Hội nghị người lao động năm 2020 tại trụ sở đơn vị.
XÍ NGHIỆP DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC HÒA BÌNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021, HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2021
21/01/202198 Lượt xem
Thực hiện chỉ thị liên tịch số: 67/CTLT-NPSC ngày 07/01/2021 của Giám đốc và Ban thường vụ công đoàn Công ty dịch vụ Điện lực Miền Bắc về việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở nơi làm việc năm 2021, văn bản số: 86/NPSC-TCNS ngày 11/01/2021 của Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc về việc hướng dẫn tổ chức hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh và hội nghị người lao động.
Bản tin EVNNPC số 03 tháng 01 năm 2021
21/01/202154 Lượt xem
Bản tin EVNNPC số 02 tháng 01 năm 2021
Bản tin EVNNPC số 02 tháng 01 năm 2021
21/01/202140 Lượt xem
Bản tin EVNNPC số 02 tháng 01 năm 2021
Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị người lao động – Tổng kết công tác SXKD năm 2020 – Triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2021.
18/01/2021208 Lượt xem
Chiều ngày 18/01/2021, Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị người lao động – Tổng kết công tác SXKD năm 2020 – Triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2021. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị, về phía Công ty đồng chí Phan Tử Lượng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty, các đồng chí Trưởng, phó phòng ban Công ty và 34 CBCNV Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Hà Tĩnh.
Gọi điện thoại