Tin tức nội bộ

XÍ NGHIỆP DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC SƠN LA: TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN, SÁT HẠCH AT-VSLĐ VÀ QUY TRÌNH AN TOÀN ĐIỆN ĐỊNH KỲ NĂM 2021

08/01/2021 355 Lượt xem

Thực hiện kế hoạch số 3478/NPSC-AT ngày 21/10/2020 về việc huấn luyện, sát hạch AT-VSLĐ và quy trình an toàn điện định kỳ năm 2021. Từ ngày 06/01/2021 đến ngày 07/01/2021, Công ty Dịch vụ Điện lực Miền Bắc cùng với Trường Cao đẳng Điện lực Miền Bắc tổ chức huấn luyện, kiểm tra sát hạch AT-VSLĐ và quy trình an toàn điện 2021 cho toàn thể  CBCNV Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Sơn La.

 


Khai mạc bồi huấn, sát hạch QT ATĐ năm 2021

 

       Ông Nguyễn Tân Cương - Giám đốc xí Nghiệp phát biểu trong buổi huấn luyện và sát hạch QT ATĐ định kỳ năm 2021

 

Phát biểu trong khai mạc bồi huấn sát hạch quy trình an toàn điện, ông Nguyễn Tân Cương - Giám đốc Xí nghiệp phát biểu ý kiến, đồng thời yêu cầu toàn thể CBCNV trong đơn vị nghiêm túc tham gia huấn luyện; trong hoạt động SXKD có phát sinh vướng mắc, kiến nghị kịp thời đề xuất lên hội đồng kiểm tra sát hạch để được giải đáp, hướng dẫn; sau sát hạch định kỳ đạt được kết quả cao nhất.


Ông Nguyễn Đức Thắng - Chuyên viên AT Công ty đang bồi huấn QT ATĐ theo Thông tư 31/2014/TT-BCT ngày 02/10/2014


Ông Đinh Văn Tưởng - Giảng viên Trường Cao đẳng Điện lực Miền Bắc: Bồi huấn AT-VSLĐ theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016


Ngoài các kiến thức về công tác ATĐ, ATVSLĐ, Hội đồng huấn luyện, sát hạch ATĐ của NPSC còn bồi dưỡng thêm các kiến thức về công tác AT-VSLĐ theo các quy định của Nhà nước, Ngành điện để lực lượng ATVSV có thêm kiến thức chuyên sâu nhằm triển khai tốt công tác AT-VSLĐ tại các Tổ, Đội trực tiếp sản xuất.
Trong buổi huấn luyện các kiến nghị của người lao động về các biện pháp an toàn đối với các tình huống cụ thể phát sinh trong thực tế cũng đã được cán bộ, chuyên viên An toàn Công ty giải đáp, hướng dẫn đảm bảo thực hiện công việc theo đúng quy trình an toàn điện.
 

Toàn thể CBCNV tham gia HL, kiểm tra sát hạch AT-VSLĐ và QT ATĐ

 
Tham gia kiểm tra, sát hạch ATĐ theo TT 31/2014/TT-BCT, mỗi CBCNV về lý thuyết trắc nghiệm trên máy tính 50 câu hỏi; về thực hành tại hiện trường cách kiểm tra, sử dụng các DCAT phù hợp với đặc thù công việc của người lao động được giao, cách bảo quản, kiểm tra, sử dụng bình chữa cháy, thực hành trèo cao, phương pháp hồi sinh tổng hợp để cấp cứu cho người bị nạn,...về vấn đáp trả lời các câu hỏi tình huống do Hội đồng huấn luyện sát hạch yêu cầu. 


Công tác huấn luyện, sát hạch đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ phản ánh đúng trình độ hiểu biết về kiến thức AT-VSLĐ và quy trình an toàn điện của CBCNV trong Xí nghiệp, góp phần đẩy mạnh xây dựng văn hóa ATLĐ trong toàn Công ty Dịch vụ Điện lực Miền Bắc.

Bùi Lan Hương - XNDVĐL Sơn La

Gọi điện thoại