Tin tức nội bộ

XÍ NGHIỆP DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC HƯNG YÊN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2021 VÀ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020

13/01/2021 263 Lượt xem

Thực hiện văn bản số 4248/NPSC-TCNS ngày 22/12/2020 của Công ty dịch vụ Điện lực miền Bắc về việc tổ chức hội nghị tổng kết công tác SXKD năm 2020, triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2021. Ngày 12/01/2021, Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Hưng Yên đã long trọng tổ chức Hội nghị người lao động năm 2021 và tổng kết hoạt động SXKD năm 2020.

 

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Từ Lê Hiếu – Phó Giám đốc Công ty, Đ/c Mai Anh Đào – Uỷ viên ban chấp hành Đảng bộ, các Đ/c thuộc các phòng ban Công ty và toàn thể 29 CBCNV Xí nghiệp.

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2020, triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2021. Báo cáo đã đánh giá tổng kết những thành quả, thuận lợi, khó khăn và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 trong các lĩnh vực: Thí nghiệm điện, tư vấn thiết kế, xây lắp điện.

 

Hội nghị được các cá nhân đại điện cho các đơn vị trực thuộc Xí nghiệp tham luận ý kiến đóng góp, đặc biệt Hội nghị đã được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Từ Lê Hiếu – Phó Giám đốc Công ty nhằm khắc phục các tồn tại chưa làm được trong năm 2020 và đưa ra các giải pháp thực hiện năm 2021. Phó Giám đốc Từ Lê Hiếu đã ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của tập thể CBCNV Xí nghiệp đã hoàn thành xuất sắc các loại hình dịch vụ năm 2020, đồng thời Phó Giám đốc cũng mong muốn năm 2021 tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tập trung trí lực để thực hiện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 

 

Đồng chí Từ Lê Hiếu – Phó Giám đốc Công ty phát biểu tại Hội nghị

 

Tại Hội nghị, thay mặt Xí nghiệp, đồng chí Phạm Khắc Thành - Giám đốc Xí nghiệp tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lãnh đạo Công ty, biểu dương thành tích CBCNV Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Hưng Yên đạt được năm 2020. Hội nghị cũng bầu ra 04 đại biểu đi dự Hội nghị người lao động Công ty Dịch vụ Điện lực Miền Bắc và bỏ phiếu tín nhiệm đối với Ban Giám đốc Xí nghiệp.

 

Bế mạc, Hội nghị đã thông qua nghị quyết, nêu cao tinh thần đoàn kết, tích cực và quyết tâm phấn đấu hoàn thành suất sắc kế hoạch nhiệm vụ năm 2021, cụ thể như sau:

 

1. Xây dựng Xí nghiệp Dịch vụ điện lực Hưng Yên ngày một lớn mạnh, nâng cao năng lực thực hiện công việc, đưa đơn vị trở thành một trong những Xí nghiệp Dịch vụ điện lực hàng đầu của Công ty.

 

2.  Nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề cho CBCNV trong đơn vị; phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ được Công ty giao đảm bảo tiến độ và chất lượng.

 

3. Xây dựng và thực hiện văn hóa an toàn lao động, kỷ luật lao động; an toàn tuyệt đối trong lao động sản xuất; không có CBCNV vi phạm quy trình, vi phạm kỷ luật lao động.

 

4. Thực hiện tốt công tác 5S, thực thi văn hóa doanh nghiệp tại đơn vị.

 

5. Thực hiện tốt công tác KPIs, lương 3P.

 

6. Khắc phục các mặt còn tồn tại, hạn chế của năm 2020; Phấn đấu năm 2021 đơn vị có 100% CBCNV lao động tiên tiến, có từ 4 sáng kiến trở lên. Xí nghiệp phấn đấu đạt danh hiệu tập thể lao động suất sắc.

 

7. Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, cải thiện điều kiện, môi trường làm việc. Nâng cao thu nhập cho người lao động trong năm 2021.

 

Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Hưng Yên chụp ảnh kỷ niệm với Phó Giám đốc Công ty và các phòng ban Công ty.

     
Nguyễn Văn Tình – Phòng Tổng hợp Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Hưng Yên.


Gọi điện thoại