Tin sự kiện

Hội nghị truyền hình Hội thảo giới thiệu sản phẩm “chống sét thông minh và phần mềm mô phỏng lắp đặt chống sét” của hãng Streamer – Nga

23/05/2022 67 Lượt xem


Ngày 20/5/2022, tại Hà Nội, Công Ty Hoàng An và Công ty Trung Minh kết hợp với Hãng Streamer tổ chức Hội thảo “Hội thảo giới thiệu sản phẩm chống sét Streamer – Nga và phần mềm mô phỏng lắp đặt chống sét của hãng Streamer - Nga”.  Chủ trì Hội thảo là ông Vũ Anh Phương - Phó Tổng giám đốc EVNNPC. Tại đầu cầu Tổng công ty có đại diện Văn phòng, Ban Kỹ thuật, Ban An toàn, Ban Vật tư, Ban Đầu tư, Ban Viễn thông &Công nghệ thông tin, Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc, Công ty TNHH MTV thí nghiệm điện miền Bắc. Tại đầu cầu các Công ty Điện lực có đại diện Lãnh đạo và chuyên viên liên quan.

Đại diện hãng sản xuất có ông Matthieu ZINCK (Đại diện hãng Streamer tại khu vực Đông Nam Á); ông Nguyễn Khắc Tuấn – Giám đốc Kỹ thuật Công ty Bình Sơn (Đại diện hãng Streamer tại Việt Nam); bà Đỗ Thị Loan- Giám Đốc Công ty Kỹ thuật Năng lượng Hoàng An (Đại diện hãng về sản phẩm chống sét Streamer tại miền Bắc); ông Hoàng Việt Anh- Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Kỹ thương Trung Minh (Nhà phân phối sản phẩm chống sét Streamer tại miền Bắc).

Bà Hà Thị Minh Huệ - Chánh văn Phòng EVNNPC phát biểu khai mạc và giới thiệu thành phần tham gia

Đại diện Công ty Kỹ thuật Năng lượng Hoàng An và Công ty Cổ phần Kỹ thương Trung Minh phát biểu khai mạc

Đại diện Công ty Kỹ thuật Năng lượng Hoàng An và Công ty Cổ phần Kỹ thương Trung Minh cho biết: Hãng Streamer - Nga là Công ty có nhiều kinh nghiệm trong việc cung cấp thiết bị và tư vấn các giải pháp về lưới điện thông minh để ngăn ngừa, xử lý các sự cố xảy ra trên lưới điện. Nội dung của Hội thảo này tập trung vào các vấn đề cơ bản như: Giới thiệu sản phẩm chống sét Streamer trên lưới điện trung thế; giới thiệu phần mềm tính toán, mô phỏng lắp đặt chống sét Streamer và các sản phẩm mới của hãng Streamer. 

Tại Hội thảo, ông  Matthieu ZINCK và ông  Nguyễn Khắc Tuấn đã giới thiệu về sản phẩm chống sét Streamer – Nga và các sản phẩm mới khác của hãng Streamer, giới thiệu và hướng dẫn sử dụng phần mềm tính toán, mô phỏng lắp đặt chống sét. 

Ông Hoàng Việt Anh - Tổng Giám đốc Trung Minh nhà phân phối miền bắc giới thiệu với Ông Vũ Anh Phương - Phó Tổng Giám đốc EVNNPC về sản phẩm chống sét Streamer Nga 
 
Ông Vũ Anh Phương – Phó Tổng Giám đốc EVNNPC phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, ông Vũ Anh Phương cho biết: Việc đảm bảo cho lưới điện truyền tải vận hành an toàn liên tục là một nhiệm vụ trọng tâm của Tổng công ty. Trong quá trình quản lý vận hành, công tác giảm thiểu sự cố đường dây 110kV, 35kV, 22kV do sét đánh luôn là vấn đề mà toàn thể Lãnh đạo và các cán bộ từ Tổng công ty cho đến các đội đường dây luôn quan tâm trăn trở. Hiện nay, các đơn vị đã thực hiện nhiều biện pháp để giảm sự cố đường dây do sét đánh. Tuy nhiên, số lần sự cố do sét đánh vẫn còn nhiều, đặc biệt là trên các đường dây thuộc Tổng công ty quản lý. Sự cố vẫn còn lặp lại trên những đường dây đã được sửa chữa, bổ sung hệ thống tiếp địa. Chính vì vậy ông Vũ Anh Phương mong muốn đơn vị cùng phối hợp tìm kiếm các giải pháp để giảm sự cố do sét đánh, ứng dụng thử nghiệm sản phẩm của Hãng Streamer trên một vài đường dây để đánh giá hiệu quả trước khi sử dụng trên diện rộng.

Theo EVNNPC
Gọi điện thoại