Tin ngành điện

Phát động phong trào tham gia cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng, sáng kiến Chuyển đổi số trên nhóm Facebook Đồng nghiệp EVN”

14/09/2021 84 Lượt xem
Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Điện lực miền Bắc thông báo tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng, sáng kiến Chuyển đổi số trên nhóm Facebook Đồng nghiệp EVN” (Có chi tiết kèm theo).

Thông báo cuộc thi Tìm kiếm ý tưởng, sáng kiến CĐS trên nhóm FB đồng nghiệp EVN.pdf
TB số 400 của EVN.pdfGọi điện thoại