Thực hiện Hợp đồng giữa Ban quản lý dự án phát triển Điện lực (BA2) và Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc (NPSC) về việc thi công gói thầu số 07: Thí nghiệm hiệu chỉnh TBA 110kV và đo thông số đường dây, thuộc dự án: Đường dây và TBA 110kV Bảo Lâm – tỉnh Cao Bằng.

Đã triển khai

Đường dây và TBA 110kV Bảo Lâm – tỉnh Cao Bằng

Thực hiện Hợp đồng giữa Ban quản lý dự án phát triển Điện lực (BA2) và Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc (NPSC) về việc thi công gói thầu số 07: Thí nghiệm hiệu chỉnh TBA 110kV và đo thông số đường dây, thuộc dự án: Đường dây và TBA 110kV Bảo Lâm – tỉnh Cao Bằng.

Xí nghiệp xây lắp, sửa chữa và Thí nghiệm điện – NPSC là đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện, đã nỗ lực thi công đảm bảo chất lượng và hoàn thành đúng tiến độ dự án. 

Sáng ngày 28/7, Ban Quản lý dự án phát triển Điện lực - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc phối hợp với Công ty Điện lực Cao Bằng đã tổ chức nghiệm thu đóng điện và đưa vào vận hành thành công công trình đường dây và trạm biến áp 110kV Bảo Lâm tại xóm Nà Ca, thị trấn Pác Miầu, huyện Bảo Lâm. Đến dự có Ông Lê Minh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

Dự án Đường dây và Trạm biến áp 110kV Bảo Lâm được khởi công từ tháng 9 năm 2019 với tổng mức đầu tư 77,637 tỷ đồng do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc làm chủ đầu tư, giao cho Ban Ban Quản lý dự án phát triển Điện lực quản lý và điều hành. Quy mô xây dựng gồm: 11,605km đường dây 110kV mạch đơn sử dụng dây dẫn ACSR 240/32mm2 nhận điện từ xuất tuyến 171 TBA 220kV Bảo Lâm. TBA 110kV Bảo Lâm được thiết kế với quy mô 2x25MVA. Trước mắt lắp 01 máy cắt 110 kV cấp điện cho 01 MBA T1 công suất 25MVA điện áp 110/35/22 kV. Phía 35kV được thiết kế theo sơ đồ một hệ thống thanh cái có phân đoạn, sử dụng các thiết bị hợp bộ đặt trong nhà gồm 1 tủ tổng, 4 tủ xuất tuyến, 01 tủ đo lường và 01 tủ tự dùng. Phía 22kV giai đoạn này chưa đầu tư khai thác, chỉ lắp CSV đầu cực MBA. Trạm được thiết kế theo mô hình trạm không người trực nên được trang bị hệ thống điều khiển bảo vệ, hệ thống viễn thông, SCADA đồng bộ kèm theo. Trạm 110kV Bảo Lâm đưa vào vận hành sẽ cải thiện đáng kể mục tiêu nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho khu vực huyện Bảo lạc, Bảo Lâm, cấp điện cho các huyện ráp ranh của tỉnh Hà Giang thông qua các mạch vòng liên kết giữa hai tỉnh Cao Bằng, Hà Giang.

Việc đóng điện Trạm 110 KV Bảo Lâm được đưa vào hoạt động, góp phần nâng cao độ ổn định cung cấp điện cho địa phương và các vùng lân cận. Đây là công trình có ý nghĩa chính trị, quan trọng chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Toàn cảnh TBA 110kV Bảo Lâm trước khi đóng điện

Đơn vị QLVH kiểm tra thiết bị trước khi đóng điện

Đồng chí Lê Minh Tuấn – PTGĐ EVNNPC chỉ đạo công tác nghiệm thu đóng điện dự án
XN XL-SC&TNĐ
Gọi điện thoại