Tin tức nội bộ

Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc tổ chức lớp đào tạo và cung cấp chứng chỉ đào tạo về đấu thầu cho CBCNV đơn vị thuộc Công ty

11/01/2021 203 Lượt xem

Nhằm nâng cao các kỹ năng trong công tác đấu thầu và chuẩn bị cho công tác thành lập Tổ xét thầu và Tổ thẩm định thầu tại các Xí nghiệp. Từ ngày 08/01/2021 đến ngày 09/01/2021, Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc phối hợp với Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Nam đã tổ chức lớp đào tạo và cung cấp chứng chỉ đào tạo về đấu thầu cho CBCNV đơn vị thuộc Công ty.


Thành phần tham gia chương trình đào tạo có các đồng chí Trưởng bộ phận Kế hoạch - Vật tư và Tổ chức - nhân sự, CBCNV Khối Cơ quan Công ty cùng Ban giám đốc và CBCNV phụ trách công tác đấu thầu của các XNDVĐL trực thuộc, với tổng số 160 học viên.

 

Ông Nguyễn Ngọc Hưng - TP. Tổ chức hành chính phát biểu khai mạc khóa học

 

Nội dung lớp đào tạo và cung cấp chứng chỉ đào tạo về đấu thầu bao gồm: Tổng quan về lựa chọn nhà thầu; Kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Quy trình lựa chọn nhà thầu; Lựa chọn nhà thầu qua mạng; Hợp đồng; Bảo đảm liêm chính trong đấu thầu và xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu; và Phân tích, giải đáp các tình huống thực tế thường gặp phải của doanh nghiệp trong việc thực thi công tác đấu thầu.

 

Toàn cảnh khóa đào tạo, nâng cao nghiệp vụ về công tác đấu thầu


Được Ban lãnh đạo Công ty quan tâm và chỉ đạo sát sao, nhằm không ngừng đổi mới, cải tiến môi trường làm việc, nâng cao năng suất lao động, Công ty đã xây dựng chương trình tập huấn với 02 hình thức đào tạo: đào tạo từ xa và đào tạo trực tiếp trong thời gian từ ngày 08-09/01/2021.


Với tinh thần học tập nghiêm túc, sôi nổi, tham gia thảo luận các tình huống thực tế, những vướng mắc trong quá trình làm việc, qua đó các CBCNV Công ty sẽ nâng cao năng lực nghiệp vụ công tác để vận dụng vào thực tiễn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Khóa đào tạo để lại ấn tượng sâu sắc trong mỗi cán bộ công nhân viên Công ty về tinh thần học tập không ngừng, quyết tâm đổi mới dựa trên 3 trụ cột “Con người – Quy trình – Công nghệ” và nền tảng giá trị văn hóa trong Công ty.


Tổ Tổ chức nhân sự - NPSC

Gọi điện thoại