Tin tức nội bộ

Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc tổ chức đào tạo áp dụng phương pháp trả lương 3P mới cho các đơn vị trực thuộc Công ty

24/11/2020 449 Lượt xem
Nhằm hướng dẫn các đơn vị triển khai áp dụng phương pháp trả lương 3P mới từ tháng 11/2020, đồng thời áp dụng hệ thống đánh giá hiệu suất công việc BSC/KPI vào lương 3P. Ngày 20/11/2020, Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc (NPSC) tổ chức khóa đào tạo nội bộ triển khai áp dụng phương pháp trả lương 3P mới cho các đơn vị trực thuộc Công ty.

Thành phần tham gia chương trình đào tạo gồm các đồng chí Trưởng bộ phận Tổ chức - nhân sự và Hành chính - quản trị, cán bộ phụ trách tiền lương, KPI Công ty, Trưởng phòng Tổng hợp và nhân viên phụ trách theo dõi tiền lương, KPI của các XNDVĐL trực thuộc, với tổng số 60 học viên.

 
Ông Nguyễn Ngọc Hưng-TP.Tổ chức hành chính phát biểu khai mạc chương trình

Nội dung buổi tập huấn hướng dẫn về phương pháp trả lương 3P mới được triển khai áp dụng thống nhất từ Công ty đến các đơn vị trực thuộc. Thông qua việc xây dựng và chuẩn hóa các vị trí chức danh (hi) công việc trong toàn Công ty, hệ thống đánh giá năng lực và đánh giá hoàn thành nhiệm vụ (ki) là cơ sở tính toán trả lương theo năng suất cho người lao động theo đúng quy định của Tổng công ty Điện lực miền Bắc. 
 

Toàn cảnh chương trình 

Qua buổi đào tạo nội bộ, Ban chỉ đạo xây dựng Hệ thống quản trị NPSC đã tổ chức đánh giá từng đơn vị kết quả sau đào tạo. Đồng thời, tiếp thu các ý kiến góp ý về các chỉ tiêu KPIs trong thời gian tới được phù hợp, để không ngừng cải tiến hệ thống KPIs từ các phòng, bộ phận, đơn vị đến cá nhân người lao động áp dụng vào quy chế trả lương 3P Công ty có hiệu quả, được đông đảo người lao động ủng hộ. 

Với tinh thần học tập nghiêm túc, sôi nổi, tham gia thảo luận các tình huống thực tế, những vướng mắc trong quá trình làm việc đã giúp cho các học viên hiểu để triển khai tại các đơn vị, đảm bảo tiến độ xây dựng và áp dụng phương pháp trả lương mới 3P đến toàn bộ CBCNV trên phân hệ tiền lương (Payroll-ERP) theo đúng yêu cầu và kế hoạch của Tổng công ty Điện lực miền Bắc./.
  
Tổ chức nhân sự - NPSC
Gọi điện thoại