Thi công xây lắp

Lĩnh vực thi công xây lắp

17/06/2019 1605 Lượt xem
HỨA HẸN VỚI NHỮNG BƯỚC ĐI 
ĐÚNG VÀ TRÚNG

Xí nghiệp xây lắp, sửa chữa và thí nghiệm điện trực thuộc Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc, tiền thân là Xí nghiệp Cơ điện trực thuộc Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc, được thành lập lại từ ngày 1/1/2019 theo Quyết định số 4253/QĐ-EVNNPC ngày 28/12/2018, của Chủ tịch Tổng công ty Điện lực miền Bắc. Với hình thức tổ chức sản xuất dịch vụ bao gồm: Sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây lắp, thí nghiệm các công trình điện; Gia công cơ khí, sửa chữa thiết bị điện; Lắp đặt, sửa chữa, bảo trì hệ thống điện mặt trời;  thực hiện các hoạt động dịch vụ khác theo phân cấp của NPSC đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước, của EVN và của EVNNPC.
Ngay từ những ngày đầu mới thành lập, Ban lãnh đạo Xí nghiệp cùng toàn thể cán bộ công nhân viên đã xác định rõ được mục tiêu nhiệm vụ được giao, bắt tay ngay vào nhiệm vụ sản xuất kinh doanh nhằm duy trì sự ổn định, tạo công ăn việc làm để đảm bảo thu nhập cho người lao động. Với tiêu chí, mục tiêu hàng đầu: đảm bảo an toàn, chất lượng dịch vụ tốt nhất, đáp ứng sự hài lòng của khách hàng. Trước hết Xí nghiệp đã tập trung sắp xếp ổn định lại bộ máy tổ chức. Trong đó coi trọng tinh gọn đội ngũ cán bộ, công nhân viên tinh về năng lực, trách nhiệm; gọn về số lượng. Ban lãnh đạo Xí nghiệp cũng đã thống nhất từng bước học hỏi áp dụng các mô hình quản trị tiên tiến nhằm khuyến khích tạo động lực và tăng năng suất lao động, ưu tiên nhân lực cho sản xuất nhằm tối giản chi phí và tối đa hóa lợi nhuận. Ban lãnh đạo NPSC đã coi trọng đổi mới tạo cơ chế chính sách thuận lợi, nhằm tạo môi trường pháp lý, đảm bảo điều kiện cho Xí nghiệp tiếp cận thực hiện các dự án một cách tốt nhất. Nhờ vậy ngay tư ngày đầu Xí nghiệp đã động viên hiệu quả tinh thần giám nghĩ giám làm, giám chịu trách nhiêm trước những dự án chống quá tải mùa khô năm 2019: NCS T1 Kiến Xương, T1 Quang Châu, T1 Sầm Sơn, … Các dự án lắp thêm MBA: T2 Trực Ninh, T2 Thanh Nông, T2 Tuần Giáo, T3 Yên Bình 3, T2 Minh Đức, T2 Sơn Dương, … cùng nhiều dự án quan trọng khác của EVNNPC kịp thời đóng điện trong các tháng đầu năm 2019, thi công hơn 20km đường dây 110kV mạch đơn thuộc dự án tuyến tạm đường dây Ba Chè – Thiệu Yên. Bên cạnh đó còn thực hiện các dịch vụ với khách hàng ngoài ngành như: Thí nghiệm trạm 110kV Luyện Kim 1 – Khu Gang thép Nghi Sơn, lọc dầu MBA 110kV cho nhà máy Apatít Lào Cai, …  
Dự báo là năm khởi đầu đầy khó khăn và thách thức đối với Xí nghiệp nói riêng và Công ty Dịch vụ điện lực miền Bác nói chung nhưng đội ngũ cán bộ công nhân viên trong Xí nghiệp tự tin với những bước đi đâu tiên “đúng và trúng” khẳng định vai trò của Xí nghiệp bằng uy tin, chất lượng dịch vụ, hiệu quả, lấy tín nhiệm của khách hàng làm thước đo để xây dựng nền tảng và chiến lược phát triển lâu dài. Toàn thể Ban lãnh đạo cùng CBCNV Xí nghiệp Xây lắp, Sửa chữa và Thí nghiệm điện chung sức chung lòng, cố gắng nỗ lực phát huy truyền thống, năng lực sẵn có, hoàn thành xuất sắc mọi mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra, xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp lấy khách hàng làm trung tâm theo định hướng của EVN. Với mục tiêu đề ra “đúng và trúng” hứa hẹn hiện thực hóa khẩu hiệu Công ty đã đặt ra là “Dịch vụ xuất sắc” mang thương hiệu riêng của EVNNPC.
Bài và ảnh: Xí nghiệp XL – SC - TNĐ


  
Toàn cảnh công tác thí nghiệm ngoài hiện trường những ngày đầu năm 2019
 

Thí nghiệm máy cắt 110kV

 
 
Thí nghiệm Dao cách ly và thanh cái 110kV
 

Cài đặt và thì nghiệm Rơle theo phiểu chỉnh định A1 trước khi đóng điện
 

Hoàn thiện và đóng điện thành công dãy tủ 22kV
 

Bài viết cùng chuyên mục