Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi

I - Tầm nhìn:
Trở thành doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện lực đứng đầu Việt Nam, ngang tầm các nước phát triển khu vực Đông Nam Á.
II - Sứ mệnh:
NPSC nỗ lực không ngừng để cung cấp các dịch vụ điện lực ngày càng hoàn hảo mang lại sự hài lòng cho khách hàng.
III – Khẩu hiệu: “Dịch vụ điện xuất sắc”
IV - Triết lý kinh doanh  
Khách hàng là trung tâm, người lao động là tài sản quý giá. NPSC vững bước đi lên.
V - Giá trị cốt lõi
1. Chất lượng – Tín nhiệm
NPSC tôn vinh giá trị này với mục tiêu xây dựng niềm tin, sự tín nhiệm bằng chất lượng sản phẩm và dịch vụ, sự trung thực và tinh thần trách nhiệm. NPSC cam kết với mọi đối tác sẽ luôn đảm bảo chất lượng là mục tiêu hàng đầu, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. 
2. Tận tâm – Trí tuệ
NPSC mong muốn xây dựng phong cách điển hình của CBCNV là tận tâm, có tinh thần trách nhiệm cao. Các thành viên của NPSC luôn mang hết sức lực và trí tuệ để giải quyết công việc hiệu quả, hết lòng phục vụ để đem lại sự hài lòng cho khách hàng và vì hạnh phúc của nhân dân.
3. Hợp tác – Chia sẻ
NPSC hoạt động trong nhiều lĩnh vực trên phạm vi rộng và có tính hệ thống cao. Do đó, Công ty coi trọng sự hợp tác và hài hòa, tôn vinh những giá trị này với mong muốn CBCNV sẽ luôn hợp tác trên tinh thần trung thực, công bằng, sẵn sàng chia sẻ, gắn bó chặt chẽ để giải quyết được mọi vấn đề của hệ thống, cùng nhau phát triển, cùng nhau hành động vì sự thành công, tiến bộ của NPSC, của mỗi thành viên trong hệ thống và các đối tác của Công ty.
4. Hành động – Chuyên nghiệp
Mỗi CBCNV NPSC đều hành động vì sự phát triển chung của doanh nghiệp, kiên định và chịu trách nhiệm với quyết định đưa ra nhằm giải quyết công việc kịp thời, hiệu quả. NPSC xây dựng môi trường làm việc năng động khoa học. Mỗi CBCNV trong Công ty luôn trau dồi chuyên môn, biết quý trọng thời gian, ứng xử thân thiện, giao tiếp hiệu quả, làm việc có kế hoạch, góp phần cùng NPSC hoàn thành xuất sắc vai trò, sứ mệnh của đơn vị.
5. Sáng tạo – Hiệu quả
Sáng tạo là đòn bẩy phát triển của NPSC. Công ty mong muốn tạo môi trường thuận lợi để mọi người phát huy được sức sáng tạo, đổi mới công nghệ, quy trình quản lý để đem lại hiệu quả cao nhất, đưa NPSC trở thành doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện lực đứng đầu Việt Nam, ngang tầm các nước phát triển khu vực Đông Nam Á.